Мавзуи дарси тарбияви - Файлхои мактаб - Каталог файлов - Сайти мактаби №96
Якшанбе, 2014-Декабр-21, 07:02
Менюи сайт
Кисмхои раздел
Чати хурд
200
Пурсиши мо
Ба гуфти шумо сайт чи хел аст?
Всего ответов: 347
Статистика
Ворид шудан
Логин:
Пароль:
Чустучу
Шахсони дар сайт буда
Одамони дар сайт буда: 0
Аз онхо Мехмонхояш : 0
Ворид шудахояш : 0
Дустони Сайт
Главная » Файлы » Файлхои мактаб

Мавзуи дарси тарбияви
2008-Март-06, 18:50
Мавзуъ: Исон ботинан ва зохиран зебо мебошад.
Дар шароите, ки кишвари мо сиёсати дархои кушода ва чахонгароирро пеш гирифтааст, накши мактабу маорифро дар ин самт хеле нозук ва назарас мебошад . дар ин раванди хасос Президенит Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон дар вохуриашон 17 апрел соли 2007 бо донишчуёни Донишгохи техники Точикистон гуфта буданд. « Тавре ки борхо таъкит карда будем, чавоно ояндаи мо хастанд. Дар оянда такдири давлату миллати мо ба зиммаи инхо вогузор мегардад . Барои он ки онхо хамчун ворисони сазовори давлати сохибистиклоли Точикистон ва миллати тамаддунофари худ ба камол расанд мо холо вазифадор хастем таъмину тарбияашонро бо назардошти таракиёти чахони муосир ба рох монем»
Бо хамин андеша мо омузгорон харруз ба дарс медароему аз хозир мешавем ва меандешем, ки оё мо насли наврасро бо донишхои муосир таъмин карда метавонем? Хангоми машгулиятхот дарси тарбияви муаллими муосир набояд шах шуда , танхо ба барномаи тахияшуда дар тарбияи нгасли наврас кор барад. Вай бояд ба хар як дарси тарбияви ва ба дигар дарсхо бо тайёрии хуб омада, хангоми дарс кушиш намояд, ки 45 дакикаи дарсро бо самар гузаронад. Рохбари синф ба воситаи гузаронидани самтхои тарбияви дар рухияи хонандагон хисси ватанпарасти , одобу ахлоки нек, хурмати калонсолон, падару модар, зебопарасти барин хислатхои хамидаи инсониро омузонад.
Дар инчо як соати дарси тарбиявиро дар дар мавзуи « Инсон ботинан ва зохиран зебо бошад» хамчун намуна меорем.
Рохбари синф дар дарси гузашта мавзуи дарси ояндаро мефахмонад. Бинобар он хонандагон дар дарси тарбияви огох хастанд, ки имруз дар хусуси зебогии ботини ва зохири инсон фикру акидарони менамояд.
Омузгорон ба синф ворид гашта бо хонандагон одоби салому алекро ба чо меоранд. Хама интизори суханони муаллиманд. Муаллима дар тахтаи синф таърихи руз ва номи мавзуъро менависад ва ба ахли синф ру оварда, мурочиат менамояд, ки маънои калимаи «зебо» чист? Хонандагоне, ки маънои ин калимаро медонанд ( кариб хама ) даст мебардоран.
Абдуллои Фатхулло: Маънои калимаи зебо-хушруй мебошад.
Гулнозаи Абдулло: Манн маънои калимаро ин тавр мефахмонам, зебо гуфта, хушсурат нозанин, ва одами некро мегуянд.
Чамолова Гулчахон: Зебо- маънои хушнамо, сохибчамол ва начибро дорад.
Офарин! Шумо калимаи зеборо хеле хуб маънидод кардед. Ки дар бораи зебо ягон порчаи шеъри ё панду зарбулмасал медонад?
Дилнозаи Точиддин: Зебо ба илм шав, ки на зебой аст,
Он кас, ки у дебо зебо шуд.
( Носири Хусрав)
Сайфиддинов Билол: Аз хусн навис нест мардум
Аз чавхари мардуми нафис аст.
( Хусрави Дехлави)
Эмомназаров Аминчон: Манн онро одами донам, ки дорад сирати неку
Маро чи маслихат бо он ки ин чабр асту он тарсо!
Муаллима: Ташаккур, хеле хуб гуфтет. Акнун ки мугуяд, ки зебогии инсон дар чист?
Рахимова Шахло: Зебогии инсон танхо дар сурат нест. Одам бояд одоби хуб дошта бошад. Одоби хуби у инсонро зебо мегардонад.
Одинаева Насиба: Хусн, зебогии одам аз руи одобаш маълум мегардад.
Каримова Шабафруз: Агар одам зохиран зебо бошад дагалмуомилаги карда, ба хеч касс муросо накунад, у хечгох зебо нест.
Муаллима: бале яъне ба одам аз руи кирдору рафтори некаш бахо додан лозим аст. Зебоги духел мешавад. Зебогии зохири ва ботини. Зохири зебоги гуфта, намуди беруни инсон: руй , муй, чашм, абру, зару зевар ва сару либоси зеборо дар назар дорем . Хусни зохирии инсонро «хусни худодод» низ мегуянд, ки он ганчи бузургест. Ба гайр аз зебогии зохири одам бояд ботинан низ зебо бошад . Намуди ботинии инсон, намуди дохили, ки пинхон аст ва ба он дохил мешавад: рафтори хуб, гуфтори нек, шарму хаё, дониши хуб. Аз ин ру, рафтору гуфтору кирдори хар як шахс нишондихандаи симо ва сифати ахлоки мебошад. Оё Шумо одамонро медонед, ки зохиран хеле зебоянд ва рафторашон хеб нест, дили сиёх доранд ба атрофиёнашон бо назари нек наменигаранд ?
Махмудова Шахноза: Албатта, ин гунна одамон хастанд . Масалан, баъзе духтаронеро мебинем, ки дар намуди зохириашон хеле зебоянд, вале вакти ки бо онхо аз наздик шинос мешавем, мефахмем одоби хуб надоранд, аз зебогиаш фахр мекунад, худро аз хама боло мешуморад . Ин хел одамонро зебо номида намешавд .
Мехрафзун: Ин гунна одамон бисёр вакт танхо мемонанд, зеро аз руи рафторхои бадашон дустонашоназ онхо дилгир шуда, канорачуи мекунанд.
Офарин: Бачахо! оё одамон камхуснро зебо номидан лозим аст?
Кадриддини Чамолиддин: албатта , агар ин гуна одамон рафтори кирдори некашон бошанд, боатрофиёнашон хушмуомила буд, дар мактаб бо бахои хубу аъло хонанд, ба фикри ман аз хама зебо хастанд. Барои мисол: дар хамсоягии мо Сокина ном духтаре хаст. Хама уро таъриф мекунанд ва дуст медоранд. Барои чи? Барои он, ки у духтари хуб аст, Хурду калонро эхтиром мекунад. Ба корхои модараш ва баъзан хамсояхо ёри мерасонад. Агар дар зохир зебо набошад, хам аз руи хислатхои хубаш хама аро дуст медоранд.
Муаллима: Бачахо бузургонамон дар бораи зебогию зохирии ботинии одамон шеъру зарбулмасали бисёре гуфтаанд. Биёед, гуфтахои онхоро дар ин мафзуъ бифахмем.
Мехронаи Сунъатулло: Дар замона сирати хар кас намудори вай нест
(халк)
Шамси Рахмон: Сурататро чи кунам, бо ту набошад сират
(халк)
Сунъатуло: Сурати хубу сирати зишт.
Шамси Рахмон: Чи суд аз шакл, агар хуе надори
Чи хосил ранг , агар буе надори?
( Хилоли)
Дилнозаи Точиддин: Руй дар койдаи эхсон кун
Зохиру ботини худ яксон кун!
( Чоми)
Муаллима : Офарин бачахо! Аз ин ру гуфтахо маълу мешавад, ки аллакай Шумо фахмидед, ки одами бештардар сират зебо менамояд. Муслихиддин Саъдии Шерози ки дар тамаддуни шарк Кохи бузурги панду ахлокро ба мо ёдгор монда, дар бораи зебогии зохирии ботинии инсон гуфтааст.

Тани одами шариф аст ба чони одамият, на хамин
На хамин либоси зебост, нишони одамият
Агар одами ба чашм асту чахону чашму гушу бини
Чи миёни накши девору миёни одамият
Дар хакикат одами на аз руи сару либос зебо, рангу бор ваз ару зевар зебост, балки у аз руи , аклу хирад , илму дониш зебо мебошад.
Дар ин мавзуъ хонандагон сахнаеро бо номи «Хусни сохта» намотш медиханд.
Модар дар хона бо чомашуй машгул аст. Духтараш Гулру аз мактаб меояд.
Гулру-салом
Модар- Бие, духтарам, хурокатро хур
Гулру-не, манн хурок намехурам
Модар-барои чи?
Гулра-дар синф аз хама хушруй манн хастам , вале дар гушхою ангуштонам мисли дугрнахоям ягои тилловори надорам, барои хамин мехохам ки ба манн гушвору ангуштарини тилло харида дихед.
Модар-Охир, духтарам, ту бе хамин тилловор хам зебо хасти. Барои гушворуангуштарин тилло доштанат холо вакт хаст, мактабро хатм карди баъд мехарам.
Гулру-ба чону холи модараш намонда мехаред гуфтам, мехаред
Модар-хайр, майлаш ягон илоч карда мехарам
Хамин тавр, Гулру руз то руз дигаргун мешавад, аз дарсхо бахои бад мегирад. Рафтораш низ дигар мешавад.
Рузе у ба сару либоси нав ва ангуштарину гушворихои тилло аз хона баромад , ки ду нафар ба у хучум карданд:
Рохзанхо- канибурор чизхои тилловориатро
Гулру-аз тарс ангуштарину гушворихоро бароварда медихад.
Хамин тавр Гулру дигар барои худашро зебо карда аз падару модараш чизхои кимбахо талаб намекунад дар мактаб бо бахои хубу аъло Хонда , яке аз хонандагони бехтарин мешавад.
Муаллима: Мархамат карда гуед, ки ой рафтори Гулру дуруст аст?
Мавлудаи Абдулкахор: Не рафтори Гулру нодуруст аст, лекин у барои дар назди рафиконаш худашро зебо кардан як духтари касив шуда рафт.
Хатичаи Абдулкосим: Вакте, ки Гулру аз тилловор махрум шуд , аз кардааш пушаймон гашта фахмид, ки зубу зиннати инсон дар либоси кимматбахою зару зевар набудааст.
Дар охир муаллима дар бораи мавзуъ фикру акидахои хонандагонро чамъбаст нгмауда ба хонандагон таъкид кард, ки хонандагон натанхо дар мактабу оила , балки дар чойхои чамъичти бо рафтору гуфтору пиндори некашон зебо буда, намунаи ибрат бошанд. Дар «Марномаи сокини пойтахт» оварда шудааст, ки «Хусни хусни гуфтору рафтору кирдори некро , ки тачассуми хислатхои хамидаи инсониянд ,меъёри рузгори худ карор доданд.»
Имруз мо дар як соати дарси тавонистем , ки чи тавр зебо шавем , аз хилатхои бад пархез карда ,хислатхои хуби инсониро омузем. Барои Шумо супориш медихем, ки дар мавзуи: «Инсон ботинан ва зихиран зебо бошад» иншо нависед

Садбарг Ахмадова
Омузгори мактаби тахсилоти миёнаи
уМавзуъ: Исон ботинан ва зохиран зебо мебошад.
Дар шароите, ки кишвари мо сиёсати дархои кушода ва чахонгароирро пеш гирифтааст, накши мактабу маорифро дар ин самт хеле нозук ва назарас мебошад . дар ин раванди хасос Президенит Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон дар вохуриашон 17 апрел соли 2007 бо донишчуёни Донишгохи техники Точикистон гуфта буданд. « Тавре ки борхо таъкит карда будем, чавоно ояндаи мо хастанд. Дар оянда такдири давлату миллати мо ба зиммаи инхо вогузор мегардад . Барои он ки онхо хамчун ворисони сазовори давлати сохибистиклоли Точикистон ва миллати тамаддунофари худ ба камол расанд мо холо вазифадор хастем таъмину тарбияашонро бо назардошти таракиёти чахони муосир ба рох монем»
Бо хамин андеша мо омузгорон харруз ба дарс медароему аз хозир мешавем ва меандешем, ки оё мо насли наврасро бо донишхои муосир таъмин карда метавонем? Хангоми машгулиятхот дарси тарбияви муаллими муосир набояд шах шуда , танхо ба барномаи тахияшуда дар тарбияи нгасли наврас кор барад. Вай бояд ба хар як дарси тарбияви ва ба дигар дарсхо бо тайёрии хуб омада, хангоми дарс кушиш намояд, ки 45 дакикаи дарсро бо самар гузаронад. Рохбари синф ба воситаи гузаронидани самтхои тарбияви дар рухияи хонандагон хисси ватанпарасти , одобу ахлоки нек, хурмати калонсолон, падару модар, зебопарасти барин хислатхои хамидаи инсониро омузонад.
Дар инчо як соати дарси тарбиявиро дар дар мавзуи « Инсон ботинан ва зохиран зебо бошад» хамчун намуна меорем.
Рохбари синф дар дарси гузашта мавзуи дарси ояндаро мефахмонад. Бинобар он хонандагон дар дарси тарбияви огох хастанд, ки имруз дар хусуси зебогии ботини ва зохири инсон фикру акидарони менамояд.
Омузгорон ба синф ворид гашта бо хонандагон одоби салому алекро ба чо меоранд. Хама интизори суханони муаллиманд. Муаллима дар тахтаи синф таърихи руз ва номи мавзуъро менависад ва ба ахли синф ру оварда, мурочиат менамояд, ки маънои калимаи «зебо» чист? Хонандагоне, ки маънои ин калимаро медонанд ( кариб хама ) даст мебардоран.
Абдуллои Фатхулло: Маънои калимаи зебо-хушруй мебошад.
Гулнозаи Абдулло: Манн маънои калимаро ин тавр мефахмонам, зебо гуфта, хушсурат нозанин, ва одами некро мегуянд.
Чамолова Гулчахон: Зебо- маънои хушнамо, сохибчамол ва начибро дорад.
Офарин! Шумо калимаи зеборо хеле хуб маънидод кардед. Ки дар бораи зебо ягон порчаи шеъри ё панду зарбулмасал медонад?
Дилнозаи Точиддин: Зебо ба илм шав, ки на зебой аст,
Он кас, ки у дебо зебо шуд.
( Носири Хусрав)
Сайфиддинов Билол: Аз хусн навис нест мардум
Аз чавхари мардуми нафис аст.
( Хусрави Дехлави)
Эмомназаров Аминчон: Манн онро одами донам, ки дорад сирати неку
Маро чи маслихат бо он ки ин чабр асту он тарсо!
Муаллима: Ташаккур, хеле хуб гуфтет. Акнун ки мугуяд, ки зебогии инсон дар чист?
Рахимова Шахло: Зебогии инсон танхо дар сурат нест. Одам бояд одоби хуб дошта бошад. Одоби хуби у инсонро зебо мегардонад.
Одинаева Насиба: Хусн, зебогии одам аз руи одобаш маълум мегардад.
Каримова Шабафруз: Агар одам зохиран зебо бошад дагалмуомилаги карда, ба хеч касс муросо накунад, у хечгох зебо нест.
Муаллима: бале яъне ба одам аз руи кирдору рафтори некаш бахо додан лозим аст. Зебоги духел мешавад. Зебогии зохири ва ботини. Зохири зебоги гуфта, намуди беруни инсон: руй , муй, чашм, абру, зару зевар ва сару либоси зеборо дар назар дорем . Хусни зохирии инсонро «хусни худодод» низ мегуянд, ки он ганчи бузургест. Ба гайр аз зебогии зохири одам бояд ботинан низ зебо бошад . Намуди ботинии инсон, намуди дохили, ки пинхон аст ва ба он дохил мешавад: рафтори хуб, гуфтори нек, шарму хаё, дониши хуб. Аз ин ру, рафтору гуфтору кирдори хар як шахс нишондихандаи симо ва сифати ахлоки мебошад. Оё Шумо одамонро медонед, ки зохиран хеле зебоянд ва рафторашон хеб нест, дили сиёх доранд ба атрофиёнашон бо назари нек наменигаранд ?
Махмудова Шахноза: Албатта, ин гунна одамон хастанд . Масалан, баъзе духтаронеро мебинем, ки дар намуди зохириашон хеле зебоянд, вале вакти ки бо онхо аз наздик шинос мешавем, мефахмем одоби хуб надоранд, аз зебогиаш фахр мекунад, худро аз хама боло мешуморад . Ин хел одамонро зебо номида намешавд .
Мехрафзун: Ин гунна одамон бисёр вакт танхо мемонанд, зеро аз руи рафторхои бадашон дустонашоназ онхо дилгир шуда, канорачуи мекунанд.
Офарин: Бачахо! оё одамон камхуснро зебо номидан лозим аст?
Кадриддини Чамолиддин: албатта , агар ин гуна одамон рафтори кирдори некашон бошанд, боатрофиёнашон хушмуомила буд, дар мактаб бо бахои хубу аъло хонанд, ба фикри ман аз хама зебо хастанд. Барои мисол: дар хамсоягии мо Сокина ном духтаре хаст. Хама уро таъриф мекунанд ва дуст медоранд. Барои чи? Барои он, ки у духтари хуб аст, Хурду калонро эхтиром мекунад. Ба корхои модараш ва баъзан хамсояхо ёри мерасонад. Агар дар зохир зебо набошад, хам аз руи хислатхои хубаш хама аро дуст медоранд.
Муаллима: Бачахо бузургонамон дар бораи зебогию зохирии ботинии одамон шеъру зарбулмасали бисёре гуфтаанд. Биёед, гуфтахои онхоро дар ин мафзуъ бифахмем.
Мехронаи Сунъатулло: Дар замона сирати хар кас намудори вай нест
(халк)
Шамси Рахмон: Сурататро чи кунам, бо ту набошад сират
(халк)
Сунъатуло: Сурати хубу сирати зишт.
Шамси Рахмон: Чи суд аз шакл, агар хуе надори
Чи хосил ранг , агар буе надори?
( Хилоли)
Дилнозаи Точиддин: Руй дар койдаи эхсон кун
Зохиру ботини худ яксон кун!
( Чоми)
Муаллима : Офарин бачахо! Аз ин ру гуфтахо маълу мешавад, ки аллакай Шумо фахмидед, ки одами бештардар сират зебо менамояд. Муслихиддин Саъдии Шерози ки дар тамаддуни шарк Кохи бузурги панду ахлокро ба мо ёдгор монда, дар бораи зебогии зохирии ботинии инсон гуфтааст.

Тани одами шариф аст ба чони одамият, на хамин
На хамин либоси зебост, нишони одамият
Агар одами ба чашм асту чахону чашму гушу бини
Чи миёни накши девору миёни одамият
Дар хакикат одами на аз руи сару либос зебо, рангу бор ваз ару зевар зебост, балки у аз руи , аклу хирад , илму дониш зебо мебошад.
Дар ин мавзуъ хонандагон сахнаеро бо номи «Хусни сохта» намотш медиханд.
Модар дар хона бо чомашуй машгул аст. Духтараш Гулру аз мактаб меояд.
Гулру-салом
Модар- Бие, духтарам, хурокатро хур
Гулру-не, манн хурок намехурам
Модар-барои чи?
Гулра-дар синф аз хама хушруй манн хастам , вале дар гушхою ангуштонам мисли дугрнахоям ягои тилловори надорам, барои хамин мехохам ки ба манн гушвору ангуштарини тилло харида дихед.
Модар-Охир, духтарам, ту бе хамин тилловор хам зебо хасти. Барои гушворуангуштарин тилло доштанат холо вакт хаст, мактабро хатм карди баъд мехарам.
Гулру-ба чону холи модараш намонда мехаред гуфтам, мехаред
Модар-хайр, майлаш ягон илоч карда мехарам
Хамин тавр, Гулру руз то руз дигаргун мешавад, аз дарсхо бахои бад мегирад. Рафтораш низ дигар мешавад.
Рузе у ба сару либоси нав ва ангуштарину гушворихои тилло аз хона баромад , ки ду нафар ба у хучум карданд:
Рохзанхо- канибурор чизхои тилловориатро
Гулру-аз тарс ангуштарину гушворихоро бароварда медихад.
Хамин тавр Гулру дигар барои худашро зебо карда аз падару модараш чизхои кимбахо талаб намекунад дар мактаб бо бахои хубу аъло Хонда , яке аз хонандагони бехтарин мешавад.
Муаллима: Мархамат карда гуед, ки ой рафтори Гулру дуруст аст?
Мавлудаи Абдулкахор: Не рафтори Гулру нодуруст аст, лекин у барои дар назди рафиконаш худашро зебо кардан як духтари касив шуда рафт.
Хатичаи Абдулкосим: Вакте, ки Гулру аз тилловор махрум шуд , аз кардааш пушаймон гашта фахмид, ки зубу зиннати инсон дар либоси кимматбахою зару зевар набудааст.
Дар охир муаллима дар бораи мавзуъ фикру акидахои хонандагонро чамъбаст нгмауда ба хонандагон таъкид кард, ки хонандагон натанхо дар мактабу оила , балки дар чойхои чамъичти бо рафтору гуфтору пиндори некашон зебо буда, намунаи ибрат бошанд. Дар «Марномаи сокини пойтахт» оварда шудааст, ки «Хусни хусни гуфтору рафтору кирдори некро , ки тачассуми хислатхои хамидаи инсониянд ,меъёри рузгори худ карор доданд.»
Имруз мо дар як соати дарси тавонистем , ки чи тавр зебо шавем , аз хилатхои бад пархез карда ,хислатхои хуби инсониро омузем. Барои Шумо супориш медихем, ки дар мавзуи: «Инсон ботинан ва зихиран зебо бошад» иншо нависед

Садбарг Ахмадова
Омузгори мактаби тахсилоти миёнаи
умумии №96-и нохияи Сино
Content-Disposition: form-data; name="format"

1

Категория: Файлхои мактаб | Добавил: Najibullo
Просмотров: 9045 | Загрузок: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 2.8/8
Всего комментариев: 3
2011-Декабр-22 Спам
3. Emomali
opharin

2011-Июл-07 Спам
2. +7967-106-49-99
Рахмат барои мавзуъ хеле бо лазат малимаи омузгор Садбарг Ахмадова

2008-Сентябр-20 Спам
1. Restan
спасибо за инфу

Имя *:
Email:
Код *: